Kuncevičius, Albinas, Rimvydas Laužikas, Daina Stankevičiūtė, ir Ramūnas Šmigelskas. „Radvilų rūmai Dubingiuose“. Archaeologia Lituana 110 (kovo 25, 2010): 169-187. žiūrėta liepos 3, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5307.