Augustinavičius, Renaldas, ir Justina Poškienė. „Pastarųjų dešimties Metų pokyčiai Lietuvos Archeologinio Paveldo Apsaugos Teisinio Reglamentavimo Srityje“. Archaeologia Lituana 160 (kovo 24, 2016): 137-157. žiūrėta rugpjūčio 14, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/9847.