1.
Muradian L. Vėlyvojo žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus laidosena ir visuomenė Šiaurės vakarų Lietuvoje. AL [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];180:47-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11689