1.
Kuncevičius A, Poškienė J. Žvilgsnis į Lietuvos archeologijos paveldo apsaugos ištakas. AL [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio3 d.];180:29-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11690