1.
Merkevičius A. Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi. AL [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės11 d.];180:9-22. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11692