1.
Merkevičius A. Profesoriaus Albino Kuncevičiaus archeologinę veiklą pažymint. AL [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės11 d.];180:5-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11693