1.
Kuncevičius A, Laužikas R, Šmigelskas R, Augustinavičius R. Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. AL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio30 d.];130:7-29. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1188