1.
Rimkutė G. Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite–mezolite Lietuvoje. AL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio30 d.];130:29-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1189