1.
Kačkutė R. Korespondencinė analizė kaip chronologinis metodas. AL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio26 d.];130:84-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1191