1.
Michelbertas M. Berklainių pilkapis. AL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio4 d.];130:99-116. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1192