1.
Banytė-Rowell R, Barasa D. Šyšos švedkapių radiniai – įvadas į lokalinės istorijos tyrimus. AL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo21 d.];130:129-50. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1194