1.
Puškorius A. Avalynė Vilniaus Bernardinų bažnyčios freskose. AL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio3 d.];130:151-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1195