1.
Tamulynas L. Latvijos archeologo archyvas – unikalus Rytprūsių archeologijos šaltinis. AL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio2 d.];130:162-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1196