1.
Michelbertas M. Viduramžių miestų ir pilių tyrinėtojas. AL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio20 d.];130:167-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1197