1.
Merkevičius A. Piliakalniai – nuo atsiradimo iki šiandienos. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];190:8-12. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12783