1.
Khomiakova O, Skhodnov I, Chaukin S. Centrinių nadruvių piliakalniai: senosios Rytų Prūsijos gyvenvietės modelio ir socialinės organizacijos I tūkstantmečio po Kr. pirmojoje pusėje atvejo tyrimas. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio24 d.];190:78-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12788