1.
Šmigelskas R. Devynios absoliučios datos iš Gedimino kalno tyrimų. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio20 d.];190:100-19. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12789