1.
Kuncevičius A, Merkytė I, Poškienė J, Prapiestienė R, Vengalis R, Vėlius G, Volungevičius J. Senieji Trakai – gamtinės aplinkos transformacijos. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio20 d.];190:120-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12790