1.
Užgalis M. Lamatos piliakalniai kultūrinio kraštovaizdžio kaitos kontekste. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio24 d.];190:141-53. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12791