1.
Baltramiejūnaitė D. Apžiesta keramika jotvingių piliakalniuose. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio24 d.];190:154-82. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12793