1.
Buitkutė E, Motuzaitė-Matuzevičiūtė G. Medinio pastato Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje paskirtis ekofaktinių tyrimų duomenimis. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio3 d.];190:194-06. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12795