1.
Dryakhlov V, Kulakov V. Merovingų epochos germanų aristokratijos amuletai. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.birželio12 d.];190:207-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12796