1.
Merkevičius A. Archeologijos katedros leidiniai 2018 metais. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės16 d.];190:220. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12798