1.
Merkevičius A. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. AL [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio24 d.];190:225-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12800