1.
Kuncevičius A. Redakcinė kolegija ir turinys. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio27 d.];200:1-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16496