1.
Pilkauskas M, Piličiauskas G, Vengalis R. Reljefas eolinėje aplinkoje. Nidos senovės gyvenvietės paviršius. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio28 d.];200:10-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16497