1.
Shiroukhov R. Vakarų baltų degintinių kapų kaulų ir anglies AMS 14C datavimas: teorija ir praktika. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio27 d.];200:40-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16499