1.
Vengalis R, Vėlius G. Kernavės piliakalnių funkcinė raida geležies amžiuje: naujos senų duomenų interpretacijos. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio28 d.];200:75-115. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16500