1.
Kozakaitė J, Miliauskienė Žydrūnė, Brindzaitė R. Slepiami, nepageidaujami ar tiesiog pamiršti? Subačiaus g. 41 populiacijos bioarcheologinis profilis. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio27 d.];200:116-38. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16501