1.
Laužikas R, Kuncevičius A, Amilevičius D, Žižiūnas T, Šmigelskas R. Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo21 d.];200:151-66. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16503