1.
LaužikasR, KuncevičiusA, AmilevičiusD, Žižiūnas T, ŠmigelskasR. Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio15 d.];200:151-66. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16503