1.
Michelbertas M. Archyvuose pasidairius. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];200:167-70. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16504