1.
Vasiliauskienė V. Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];200:171-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16505