1.
Kuncevičius A. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. AL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];200:177-80. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16506