1.
Kuncevičius A. Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. AL [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];210:193-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/23532