1.
Banytė-Rowell R. Baitų kapinyno 37 kapas – inspiracija grįžti prie vakarų baltų arealų ryšių vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu klausimo. AL [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];140:157-80. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/2635