1.
Ciglis J. Apykojai Latvijos archeologinėje medžiagoje. AL [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės9 d.];140:120-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/2637