1.
Šimėnas V. Profesorius Mykolas Michelbertas – senojo geležies amžiaus tyrinėtojas – 75-mečio jubiliejui artėjant. AL [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės9 d.];140:7-15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/2645