1.
Michelbertas M. Lietuva ir gretimos žemės (kai kurios europinės archeologijos problemos). AL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės15 d.];150:5-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4876