1.
Šatavičius E. Ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai Kalvių apyežeryje. AL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];150:7-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4880