1.
Michałowski A. Socialinės struktūros Pševorsko kultūroje, remiantis gyvenviečių formų tyrimu – kitas statybos modelis arba tyrimų perspektyvos pakeitimo būtinybė. AL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio2 d.];150:31-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4884