1.
Michelbertas M. Romėniškų monetų radinys Centrinėje Lietuvoje. AL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];150:40-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4886