1.
Smółka ES. Pentinų radiniai pietrytiniame Baltijos regione romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiu – keletas pastabų. AL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio26 d.];150:47-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4899