1.
Petrauskas G. Laidojimo papročių ir pomirtinio gyvenimo sampratos tyrinėjimai Lietuvos archeologijoje. Istoriografinis aspektas. AL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio30 d.];150:75-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4902