1.
Girininkas A, Jovaiša E, Michelbertas M, Šimėnas V. Ar mums ten, „prie mėlynosios jūros“, reikia?. AL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio20 d.];150:137-50. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4910