1.
Vasiliauskienė V. Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. AL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio3 d.];150:154-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4912