1.
Ciglis J. Senoviniai atsmilkiniai Latvijoje. AL [Prieiga per internetą]. 2011 m.kovo16 d. [žiūrėta 2020 m.spalio25 d.];120:48-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5131