1.
Zinoviev AV. Arklių kapai Semboje, Notangoje ir gretimose srityse Antikos ir Viduramžių simbolinės kultūros kontekste. AL [Prieiga per internetą]. 2011 m.kovo16 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio11 d.];120:79-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5134