1.
Kucypera P, Wadyl S. Ankstyvųjų Viduramžių Makarovo 2 tipo miniatiūriniai kirviai Baltijos jūros regione. AL [Prieiga per internetą]. 2011 m.kovo16 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio23 d.];120:122-30. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5137