1.
Papmehl-Dufay L. Koridoriniai kapai Mysinge’s vietovėje. AL [Prieiga per internetą]. 2011 m.kovo16 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio21 d.];120:131-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5138