1.
Martinsson-Wallin H, Wallin P, Apel J. Priešistorinė gyvensena Gotlande – diachroninė ir sinchroninė perspektyva. AL [Prieiga per internetą]. 2011 m.kovo16 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio18 d.];120:142-53. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5139